meteo@kapizone.cz

Srážky

Měření úhrnu srážek v mm za hodinu  a za celý den.

Srážkoměr není vyhřívaný a proto v zimní sezoně nemusí být v provozu.

 

Krátkodobá předpověď počasí

Předpověd vychází pouze z dat získaných meteostanicí. Pro odhad vývoje počasí je použit Zambretti algoritmus. Algoritmus obsahuje 26 předpovědí charakteru počasí.

 

Teplota (C )

Aktuálně měřená teplota ve stupních Celsia.

 

Den.průměr

Aktuálně počítaná průměrná denní teplota ze všech měřených hodnot (po 5 min).

Meteorologický den začíná a končí půlnocí.

 

Tmin (C)

Naměřená minimální teplota ve stupních Celsia v daný den a čas, kdy byla tato hodnota zaznamenána.

 

Tmax(C)

Naměřená maximální teplota ve stupních Celsia v daný den a čas, kdy byla tato hodnota zaznamenána.

 

Tlak (hPa abs)

Tlak vzduchu změřený na stanici v hektopascalech.

 

Tlak (hPa rel)

Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.

min -    naměřený minimální tlak v daný den a čas, kdy byla tato hodnota zaznamenána

max-    naměřený maximální tlak v daný den a čas, kdy byla tato hodnota zaznamenána

 

Ttrend(C/h)

Změna teploty ve stupních Celsia za hodinu.

 

Vlhtrend(%/h)

Změna relativní vlhkosti vzduchu v %  za hodinu.

 

Vlhkost (%)

Relativní vlhkost vzduchu v %.

min -    naměřená minimální vlhkost vzduchu a čas, kdy byla tato hodnota zaznamenána

max -   naměřená maximální vlhkost vzduchu a čas, kdy byla tato hodnota zaznamenána

 

Index horka (C )

Vypočítaná teplota ve stupních Celsia z teploty a  relativní vlhkosti vzduchu.

Popisuje jak vnímáme „horký“ vzduch v letních měsících.

Index horka se počítá pokud je teplota vzduchu více než 27°C a vlhkost vzduchu je nad 40%.

 

Rosny bod (C)

Je vypočítaná teplota ve stupních Celsia, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami.     tozn. Relativní vlhkost vzduchu  je  100 %

Pokud teplota vzduchu klesne pod teplotu rosného bodu nastane kondenzace. (vzniká např. mlha, rosa)

 

Ptend.(hPa/3h)

Změna tlaku vzduchu v hPa za poslední 3 hodiny.

Pokud je změna tlaku vzduchu :

             nemění se                    :  setrvalý stav tlaku

             maximálně 1hPa        :  slabý pokles / vzestup  tlaku

             1-3 hPa                         : mírný pokles / vzestup tlaku        

             více než 3hPa              : silný pokles / vzestup tlaku

 

Humidex(C ) (Humidity index, vzniknul v Kanadě)

Je vypočítaná teplota (tzv. teplotní index) ve stupních Celsia, který popisuje jak vnímá průměrný člověk počasí v kombinaci vlivu teploty a vlhkosti.

             Hodnota :

                          do 29                : vnímáme jako přijatelnou

                          30 –39             : vnímáme jako nepohodlí

                          40-45                : vnímáme jako velké nepohodlí, vyhnout se fyzické námaze

                          nad 45             : nebezpečné, riziko úpalu, úžehu

 

UV index

Je bezrozměrná veličina, její hodnota je dána intenzitou dopadajícího UV (ultrafialového) slunečního záření. UV záření je pro lidské oko neviditelné. Nejvyšších hodnot dosahuje kolem poledne.

UV index  má pomáhat lidem se účinně chránit před UV zářením, které v nadměrné míře může způsobit spáleniny, stárnutí pokožky, rakovinu kůže, poškození očí apod.

 

Vhodná ochrana při UV indexu:

             nízký  1-2                      :            použití slunečních brýlí

             střední 2-5                   :            použití slunečních brýlí a pokrývky hlavy

             vysoký 5-7                    :            viz. předchozí doporučení, navíc opalovací                                                                                                                   krém s vysokým UV faktorem

             velmi vysoký 7-11       :            zdržování se ve stínu mezi 11 a 15 hodinou

             extrémní  11+              :            nevycházet ven