19/5/22 13:43:56

Teplota : 24.0C

Vlhkost :40.9%

Tlak :1020.8 hPa

Srazky:0.0

Vitr:1.3km/h