26/4/19 4:43:14

Teplota : 7.7C

Vlhkost :89.1%

Tlak :1009.5 hPa

UVindx :0.2