18/2/19 18:31:16

Teplota : 6.1C

Vlhkost :73.9%

Tlak :1019.9 hPa

UVindx :0.2