01/6/23 10:38:39

Teplota : 21.3C

Vlhkost :48.5%

Tlak :1016.0 hPa

Srazky:0.0

Vitr:0.2km/h