24/6/21 20:07:19

Teplota : 20.4C

Vlhkost :91.3%

Tlak :1013.1 hPa

Srazky:1.4

Vitr:0.4km/h