18/10/19 5:43:50

Teplota : 4.3C

Vlhkost :100.0%

Tlak :1016.6 hPa

UVindx :0.0