18/1/19 0:07:33

Teplota : 3.6C

Vlhkost :77.0%

Tlak :1008.9 hPa

UVindx :0.6