klik na graf
Textové pole: Vítejte na   
meteo

           Klikni na graf

ts.cz

Legenda


Letní den (Tmax>=25°C)           Tropický den (Tmax >=30°C) 

Tropická noc (Tmin >= 20°C) Mrazový den (Tmin<0°C)

Ledový den (Tmax<=0°C)         Arktický den (Tmax <=-10°C)

T13°C (Tprum<=13°C)

 - Statistika  rok -

Rok

Letní den

Tropický den

Tropická noc

Mrazový den

Ledový den

Arktický den

T13°C

2017

69

27

2

35

1

0

140

2018

88

21

0

98

20

0

203

2019

74

25

0

95

14

0

237

2020

62

12

0

115

4

0

236

2021

65

9

0

135

17

0

242

2022

66

15

0

105

10

0

230

2023

75

29

0

90

11

0

221

2024

7

1

0

46

4

0

113